Op dit moment bieden wij tussenschoolse opvang aan op drie verschillende locaties. Meer informatie over deze locaties kunt u hieronder terug vinden. Voor meer informatie over uw locatie kunt u op de naam van de locatie klikken.

Lunchpauze (ma, di, do, vr)

  • groep 1 t/m 4: 11.45 uur tot 12.30 uur
  • groep 5 t/m 8: 12.30 uur tot 13.15 uur

De kinderen uit de groepen 1/2 lunchen samen met de leerkracht en een TSO medewerker, daarna spelen ze gezamenlijk binnen met het daarvoor aanwezige speelgoed.

De kinderen uit de groepen 3 en 4 lunchen samen met de leerkracht en een TSO medewerker en spelen daarna buiten onder begeleiding van de TSO medewerkers.

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 lunchen samen met de Leerkracht en spelen daarna onder begeleiding van de TSO medewerkers buiten.

Groepen 1 t/m 4

Van 11.45 uur tot 12.00 uur eten de kinderen in de klas met de eigen leerkracht. Van 12.00 uur tot 12.30 uur spelen en eten zij o.l.v. medewerkers van TSO De Boomgaard, dit is tevens de pauze van de leerkrachten. Indien de kinderen na 15 minuten niet klaar zijn met de lunch kunnen zij deze gewoon vervolgen. De overige kinderen die reeds klaar zijn kunnen gaan spelen.

Groepen 5 t/m 8

Van 12.30 uur tot 12.45 uur eten de kinderen in de klas met de eigen leerkracht. Van 12.45 uur tot 13.15 uur spelen zij o.l.v. medewerkers van TSO De Boomgaard, dit is tevens de pauze van de leerkrachten. Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 geldt ook dat ze na 15 minuten hun lunch kunnen op eten waarna ze alsnog kunnen buiten spelen.

Alle groepen zullen de eerste 15 minuten lunchen met de leerkracht vervolgens nemen wij het stokje over. Groep 1 en 2 zullen na de lunch binnen spelen. Van iedere groep zullen er dagelijks 5 kinderen naar de gymzaal gaan, waar een pedagogisch medewerker een activiteit organiseert. Dit rouleert iedere dag zodat alle kinderen aan bod komen.

De overige groepen zullen naar buiten gaan waar de kinderen kunnen kiezen voor vrij spel of deelnemen aan een activiteit.

Onze sportdocent zal iedere dag aanwezig zijn om een activiteit uit te zetten. Zo kunnen de kinderen kennismaken met verschillende sport –en spelmogelijkheden.

Lunchpauze (ma, di, do, vr)

  • groepen 1/2, en 7 en 8: 11.45 uur tot 12.30 uur
  • groepen 3,4,5 en 6: 12.30 uur tot 13.15 uur

De kinderen uit de groepen 1/2 lunchen samen met de leerkracht. Daarna neemt de  TSO medewerker het over en spelen ze gezamenlijk binnen met het daarvoor aanwezige speelgoed.

De kinderen uit de groepen 3 en 4 lunchen samen met de leerkracht. De TSO medewerker neemt het daarna over en dan gaan spelen de kinderen daarna buiten onder begeleiding van de TSO medewerkers.

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 lunchen samen met de Leerkracht en spelen daarna onder begeleiding van de TSO medewerkers buiten.

Onze sportdocent zal iedere dag aanwezig zijn om een activiteit uit te zetten. Zo kunnen de kinderen kennismaken met verschillende sport –en spelmogelijkheden.

Lunchpauze (ma, di, do)

  • groepen 1 t/m 8: 12:15 uur tot 13:15 uur.

De kinderen uit alle groepen lunchen samen met de TSO medewerker. Daarna zullen de kinderen gezamenlijk buitenspelen onder begeleiding van de TSO medewerkers.

Onze sportdocent zal iedere dag aanwezig zijn om een activiteit uit te zetten. Zo kunnen de kinderen kennismaken met verschillende sport –en spelmogelijkheden.